Osud našej planéty závisí od včiel

Zdravie prilieta na krídlach včiel a na nožičkách nesie osud planéty.“ Takto poeticky možno opísať význam tohto mimoriadne dôležitého hmyzu🐝. Naša príroda by bez včiel nefungovala, došlo by k narušeniu ekosystému i existencie ľudstva. Pani Zbojánová prijala naše druhé pozvanie v tomto roku, aby prijímateľom sociálnej služby rozšírila obzory o ďalšie vedomosti, spojené s potrebnosťou včiel pre život človeka, o ich fungovaní v prírode🌻, čo ohrozuje život včiel i to, čo sa s tým dá robiť. Pomôcť včelám a zdravému kolobehu prírody môžeme napríklad vytváraním kvitnúcich záhrad🌼alebo zelených striech.