Pochvala

Sme veľmi spokojné s celým personálom z 2. poschodia. Keď prídeme za nimi, poprosíme ich, aby nám s niečím pomohli, nikdy neodmietnu svoju pomoc. Sú veľmi ochotné. Ďakujeme.

Klientky p. Mária G., p. Gizela B.