Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie pani Tatiane Iglaiovej za dar – invalidný vozík, zánovný, ktorý venovala nášmu zariadeniu pre seniorov, pre potreby našich prijímateľov sociálnej služby.

Ďakujeme💚.