Poďakovanie pre Zariadenie opatrovateľskej služby

Ďakujeme celému personálu ZOS za starostlivosť o našu mamku M.V. a za ľudský a citlivý prístup k nám príbuzným.

dcéra Mária s rodinou

PS: Veľký obdiv k vášmu povolaniu!!!