Poďakovanie

Rada by som reagovala na poskytované sociálne služby vo vašom zariadení. 
Nakoľko náš otec je u vás v starostlivosti už tri a pol roka a prešli sme rôznymi lepšími aj horšími obdobiami v jeho stave, môžem smelo povedať, že som veľmi spokojná. Personál celého zariadenia  od recepcie počnúc cez opatrovateľov, sestričky, upratovačky, sociálny, stravovací a zdravotný úsek  je veľmi komunikatívny a ochotný hneď riešiť vzniknuté situácie. Ja si to veľmi cením a myslím si, že momentálne vedenie zariadenia má jasný plán, ako ľudí viesť k tomu,  aby  sa  pri tejto náročnej práci dokázali správať empaticky a vytvárali pokojnú, pohodovú atmosféru, ktorá tam naozaj vládne. Pozitívne sa zmenilo aj vonkajšie a vnútorné prostredie zariadenia, nové rampy, dvor, interiér je moderný a pritom útulný a funkčný, iste máte dobrého dizajnéra. Vždy, kedˇsom doteraz išla za otcom, mala som príjemný pocit, keď som ho už cez veľké sklenené dvere videla, ako tam spokojne sedí s ostatnými starkými a pozerajú kto prichádza a odchádza… Teraz je tento priestor zaplnený tabuľami a  zariadením na dezinfekciu a je neprehľadný, pre nás, pre starkých a myslím aj pre recepciu.  Verím, že spoločne dokážeme preklenúť toto veľmi ťažké obdobie a s  pozitívnym prístupom, bez strachu, ktorý by nás len paralyzoval.  Keď prichádzam pozdravím každého starkého, ktorý sedí sám, alebo so svojimi blízkymi na lavičke. Vždy sú v družnom rozhovore a USMIEVAJÚ SA. To hovorí za všetko.
ĎAKUJEME.
Ditta H.