Podporila nás spoločnosť Henkel Slovensko

V rámci grantového programu „Henkel Slovensko seniorom 2022“  bol  sumou 500 eur podporený aj náš projekt na vytvorenie multisenzorickej miestnosti „Snoezelen“. Ide o multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v príjemne vybavenej miestnosti prostredníctvom zvukových, svetelných a zmyslových podnetov. Aktivity tejto metódy sú dôležité na podporu samotného klienta, jeho vnútorného prežívania, ale aj jeho vzťahov s okolím. Aj vďaka projektu sme mohli začať s realizáciou vytvárania tejto miestnosti. Práca s klientom v prostredí Snoezelen poskytne našim klientom zdravotné benefity, príjemný relax, aj priestor na zmysluplnú aktivitu.