Pohyb je dôležitý

Zaujímavá prednáška o dôležitosti pohybu zaujala našich prijímateľov sociálnej služby. Ústrednou témou bol pohyb, pozitívne myslenie a socializácia, ako nevyhnutná súčasť v živote človeka. V prípade výskytu ochorení, hlavne pri diabetes mellitus (DM) je starostlivosť o nohy obzvlášť dôležitá, pretože zanedbanie môže spôsobiť veľké komplikácie a nepriaznivo ovplyvniť ďalší život človeka. V rámci prednášky, ktorú viedla Mgr. Renáta Gibodová, staničná sestra Kliniky angiológie z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, boli zodpovedané viaceré otázky. Napríklad čo robiť, čomu sa vyhnúť pri rôznych bolestiach nôh, aké cviky možno precvičovať počas dlhého státia alebo sedenia apod. Po skončení prednášky obdržal každý senior malý darček v podobe vitamínov a masážneho krému. Pani Gibodovej ďakujeme za zaujímavo podané informácie😊.