Polievka svätej Alžbety

Mesto Košice si tento rok pripomína 4. výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku. Pri tejto príležitosti sa konala dobrovoľná zbierka „Polievka svätej Alžbety“, ktorá je zameraná na pomoc ľuďom nachádzajúcich sa v rôznych ťažkých životných situáciách. Aj naši prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci prispeli dobrovoľným finančným príspevkom. Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným sa aj my snažíme šíriť ďalej.