„Potrebujem svoje spomienky. Sú to moje dokumenty.“ (Louise Bourgeois)

Spomienka ….. každá jedna je pre človeka vzácna, či je pozitívna alebo negatívna. Pozitívne spomienky si užívame a z negatívnych sa učíme. Spomínanie je aj nevyhnutnou súčasťou „jesene života“. Zámerné vyvolávanie spomienok je jeden zo spôsobov práce s ľuďmi v seniorskom veku. Reminiscenciu, spomienkovú terapiu, aplikovala aj u nás na Garbiarskej naša sociálna pracovníčka, ktorá je v tejto oblasti  certifikovaný odborník. Vie, že iba tak je možné prísť k pochopeniu, prečo musel človek zažiť to, čo zažil. Návrat do minulosti veľmi otvorene prijala aj naša klientka, ktorá sa stala prvou účastníčkou tejto zaujímavej terapie v našom Zariadení pre seniorov.