Prednáška so zameraním na prevenciu

„Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“ bolo témou ďalšej preventívnej prednášky. Prednášajúcou bola Mgr. Bc. Nikola Šimčová, z Informačnej kancelárie pre obete TČ v Košiciach. Výstižnou formou boli prijímateľom podané cenné rady aj informácie. Uviedla, že podvodníci si vytypujú obete a následne ich telefonicky kontaktujú, vydávajú sa napríklad za príbuzných, alebo ich oslovujú priamo na ulici. Pod vopred pripravenými zámienkami sa snažia od obetí vylákať peniaze, ale aj celoživotné úspory. Záver priniesol priestor na diskusiu, do ktorej sa seniori aktívne zapájali. Prítomným boli poskytnuté kontakty, na koho sa môžu obrátiť v prípade potreby.