Predveľkonočná nálada

Je tu veľkonočný týždeň. Nazývaný aj tichý, svätý alebo veľký. Začal sa Kvetnou nedeľou, povestným príchodom Ježiša do Jeruzalema. A blíži sa Veľká noc. Najstarší sviatok kresťanského roka, ktorý tohto roku pripadne na 17. apríla. Aj v našom Zariadení pre seniorov si uvedomujeme zvláštnu krásu predveľkonočných dní, umocnenú účasťou našich starkých na tradičných bohoslužbách v  kaplnke, výzdobou spoločných priestorov, aj typickým veľkonočným menu, na ktorom si starkí pochutia na Veľkonočnú nedeľu i Veľkonočný pondelok. Všetci sa už tešíme.