Predvianočné prekvapenie

Zavítali k nám aj odvážne detičky z Materskej školy na Nešporovej ulici. Pripravili si pre našich seniorov niekoľko vianočných pesničiek a gratulácií. Prekvapením boli darčeky, ktoré priniesli, aby potešili, ako oni povedali „babky a dedkov“. Za túto milú akciu ďakujeme pani zástupkyni Mgr. Márii Schwarz a jej kolegynkám, ktoré to celé zorganizovali.