Prevencia pred preťažením – Vzdelávacia aktivita

Dňa 20. apríla sa v našom zariadení uskutočnil vzdelávací seminár s odbornou školiteľkou, na využívanie transportných pomôcok a správnych manipulačných techník pri práci s imobilným prijímateľom sociálnej služby. Opatrovatelia aj sestry si mali možnosť sami na sebe precvičiť, ako jednoducho je možné presunúť prijímateľa na lôžku, ak využívame správne techniky a vhodné pomôcky. Napríklad pri výmene posteľnej bielizne bez toho, aby sme ho museli zdvíhať. Praktický výcvik bol založený na ergonomických princípoch, tiež princípe ťahu a tlaku, ktorý využíva asistovaný pohyb opatrovateľa či sestry. Súčasťou boli tiež pomôcky, kde sa uplatňuje trojdimenzionálny princíp manipulácie, s pridruženým rotačným pohybom. Cieľom vzdelávacej aktivity, ktorú pre zamestnancov zorganizovalo vedenie zariadenia, bolo podporiť využívanie správnych postupov, manipulačných techník a pomôcok, aby sa personál chránil pred preťažením a poškodením pohybového aparátu.