Prijímateľov zaujal príbeh slovenského drotárstva

Časť našich prijímateľov sociálnej služby absolvovala prehliadku Východoslovenského múzea v Košiciach. Zaujala ich expozícia v historickej budove „Nomádi Európy“, ktorá tu aktuálne prebieha a prináša neuveriteľný príbeh odriekania a šikovnosti roľníkov z chudobných regiónov severozápadného Slovenska a Spiša. Prostredníctvom dobových fotografií a starožitných drôtených výrobkov, približuje históriu pôvodného remesla slovenských drotárov v cudzine. Vystavené sú predmety každodennej potreby aj rôzne remeselné výrobky. Seniorom ponúkla výnimočný zážitok z prehliadky neobyčajných drôtených diel. Dozvedeli sa, že drotárstvo je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO.