Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizácie: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Sídlo: Garbiarska 4, 040 01 Košice
IČO: 00696871
DIČ: 2020786405
Email: verejne.obstaravanie@sspmk.sk
Tel.: +421 55 79 66 591

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.