Prvomájová opekačka a „stavanie mája“

Tradície neobchádzajú ani našich seniorov. V oddychovej časti zariadenia sme spoločne zaspomínali na stavanie mája kedysi a následne postavili ten náš. Aby to celé nebolo len tak „nasucho“, spojili sme túto udalosť s prvomájovou opekačkou a malými súťažami. Nálada bola výborná.