Revitalizácia oddychovej zóny bola odštartovaná

Dátum 25. 8. 2022 je dňom, kedy v našom Zariadení pre seniorov na Garbiarskej, začali stavebné práce na úprave oddychovej zóny v bočnej časti areálu. Stavebné práce budú prebiehať do konca septembra 2022 a výsadba do konca novembra 2022. Počas tejto doby dostane spomínaný bočný areál nový šat. Mala by vzniknúť pekná zelená zóna, určená pre oddych našich klientov. Pribudnú ovocné stromy, trávnaté plochy, okrasné kríky, kvetiny, lavičky, aj fitness stroje. Nastal čas, kedy sa plány menia na realitu. Nové, originálne riešenia nám umožňujú prinášať možnosti rozšírenia priestorových kvalít vo forme aktívneho, polyfunkčného, externého priestoru, ktorý, ako veríme, by mal mať pozitívny dopad na prežívanie voľného času klientov a kvalitu ich života v našom zariadení.

súčasný stav a plánovaný budúci stav oddychovej zóny po revitalizácii