Separujeme odpad

Jednou z ciest ako urobiť niečo pozitívne pre ochranu nášho životného prostredia je triedenie odpadu. Každý z nás sa môže správať ekologicky a začať s triedením odpadu, vedieme k tomu nielen našich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, ale aj návštevy a príbuzných. Vďaka nádobám na separovaný odpad, ktoré sme zabezpečili pred budovu zariadenia k hlavnému vchodu aj priamo do zariadenia sa nám to darí. Prijímatelia a zamestnanci vedia, že aj vďaka triedeniu odpadov môžeme prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.