Spanilá jazda s predstaviteľmi APSS v SR

Dňa 17. marca sa konala v Košiciach ďalšia zo „Spanilých jázd“, ktoré organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR postupne vo všetkých krajoch. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní zástupcovia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Košickom kraji.

Za naše zariadenie sa stretnutia zúčastnil v zastúpení Anton Širgeľ, vedúci ekonomického úseku. Stretnutie bolo podľa jeho slov podnetné. Otvorilo mnoho zaujímavých tém, odkrylo nemálo problémov, s ktorými v sociálnych službách zápasíme. Stretnutie bolo aj o výmene skúseností, tiež o uvedomení si toho, že členstvo v APSS v SR nás spája. Vzájomne medzi sebou pravidelne komunikujeme, vymieňame si príklady dobrej praxe, cenné rady, stretávame sa na školeniach či konferenciách.

Predsedníčke Anke Ghannamovej a celému kolektívu APSS v SR ďakujeme, že nám ich❤️-ia odhodlane a ochotne pomáhajú, v snahe neustále zvyšovať profesionalitu, úroveň a kvalitu sociálnych služieb. Vážime si každú ich radu, podporu či pomoc, tiež neľahké a náročné vyjednávania, v prospech nás poskytovateľov. Veríme, že sa nám pri vzájomnej spolupráci podarí zdolávať ďalšie náročné výzvy, ktoré nás v tomto roku čakajú.

Asociácia zastupuje 260 poskytovateľov a viac ako 750 zariadení. Je nám cťou 🙏 byť súčasťou tejto uznávanej a rešpektovanej organizácie. Každý jeden z nás – poskytovateľov má množstvo problémov. Napriek tomu kráčame ďalej a nenechávame sa odradiť. Nerezignujeme. Ideme za tým, čomu veríme. S odhodlaním a láskou. S cieľom poskytovať, čo najkvalitnejšie a najlepšie sociálne služby pre našich prijímateľov.

Zdroj foto: https://www.facebook.com/apssvsr/