Spätná väzba od odborníka

Vážená pani riaditeľka, vážené pani vedúce, 

supervīzia v procese zmeny mala význam v spracovaní situácii, ktoré zažili účastníčky a prirodzene vyplynuli zo zmeny. Odporúčam pokračovať v procese, dolaďovať technické podmienky, zdôrazniť zamestnancom možnosť využiť individuálnu supervíziu, ako prevenciu na spravovanie. 

Veľmi pekne ďakujem za dôveru a kultúru, ktorú nesiete vo svojom vedení a pôsobení na zamestnancov. Vaša kultivovanosť je pre nich bezpečím. Prajem vám príjemný deň a nech sa vam darí vo všetkých oblastiach života.

doc. PhDr.Stanislava Hunyadiová, PhD.

supervízor