Šport bez bariér

Rada seniorov mesta Košice a mesto Košice v spolupráci s mestskou časťou Juh zorganizovali športové podujatie, nad ktorým prevzal patronát primátor Košíc pán Jaroslav Polaček.  Pod názvom  „Šport bez bariér“ tak mesto dalo príležitosť  klientom Domovov sociálnych služieb, členom Klubov seniorov, Denným centrám  a Občianskym združeniam seniorov ukázať, že majú súťaživého ducha, zmysel a chuť pre šport. Cieľom akcie bolo podporiť a umožniť športovú aktivitu seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov v rôznych športových disciplínach. Všetci športu chtiví seniori sa tak stretli v športovom areáli na Alejovej ulici v Košiciach, kde už na nich čakali športové súťaže rôzneho druhu. A pre tých najlepších aj účastnícke listy a športové medaily. Naši seniori z Garbiarskej sa nielenže športového podujatia zúčastnili, ale zožali aj úspechy. A „domov“ sa vrátili plní dojmov, zážitkov, nadšenia, ale aj cien za úspech. Medaila zdobila hruď aj niektorých našich úspešných „športovcov.“