Staňte sa dobrovoľníkom v našom zariadení

Staňte sa dobrovoľníkom v našom zariadení

Ponúkame vám možnosť stať sa dobrovoľníkom v našom Zariadení pre seniorov, na Garbiarskej ulici. Našim klientom môžete spestriť a spríjemniť deň. Ako dobrovoľníci môžete venovať svoj čas konkrétnemu klientovi, alebo viacerým, a to v čase, ktorý si vopred stanovíte a dohodnete s kontaktnou osobou zariadenia. Zamestnanci sociálneho úseku vám radi a ochotne poradia, aká činnosť bude pre klienta vhodná (napríklad čítanie knihy, hranie spoločenských hier, nákup, môžete vziať klienta na čerstvý vzduch, do átriá či oddychovej časti, alebo na prechádzku do mesta i po okolí).

Definícia dobrovoľníctva

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech iných osôb s ich súhlasom, alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť  pre verejný prospech. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a kontakty. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností.

Status dobrovoľníka

  • ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu
  • morálne a ľudské kvality
  • pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť
  • tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť
  • spoľahlivosť
  • dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka

Dobrovoľník nenahrádza funkciu personálu, ani rodinných príslušníkov, vhodne ju dopĺňa. Môže ísť o jednorazovú, krátkodobú alebo pravidelne vykonávanú činnosť. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť. Viac informácií získate priamo v našom Zariadení pre seniorov, Garbiarska 4, Košice. Ak sa pre dobrovoľníctvo v našom zariadení rozhodnete, na spoluprácu práve s Vami sa tešíme.

Práca dobrovoľníkov je pre našich prijímateľov sociálnych služieb veľmi dôležitá a potrebná. Svojou dobrovoľnou činnosťou môžete veľmi výrazne prispieť k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovania sociálnych služieb v našom Zariadení pre seniorov.

Kontaktná osoba Mgr. Miriam Kolbaská, vedúca sociálneho úseku

e-mail: socialny.usek@sspmk.sk, mobil: 0911 991 876