Štedrý večer mal svoje čaro

Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku, sú oslavou dobra a lásky. Deň pôstu pred narodením Ježiša Krista je Štedrý deň. Nie všetci seniori nášho zariadenia môžu byť na Vianoce s rodinou. Niektorým to nedovolí zdravotný stav, niektorí nemajú nikoho. A práve preto, aby boli Vianoce u nás o trochu veselšie sa o spoločné čaro štedrého večera postaralo vedenie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, pod vedením našej pani riaditeľky.

Vianočný stromček, vianočné melódie, blikotajúce plamene sviečok, slávnostne prestreté stoly, vôňa kapustnice, rýb a zemiakového šalátu. V takomto sviatočnom duchu v pekne vyzdobených priestoroch jedálne sa niesla aj tohtoročná slávnostná večera s našimi seniormi na Garbiarskej. Zamestnanci sa snažili urobiť všetko preto, aby sa klienti necítili počas vianočných sviatkov opustene či osamotene.

Nechýbali milé darčeky, o ktoré sa starkým postarali žiaci a učitelia zo Základnej školy Laca Novomeského, ktorí sa usilovne a ochotne zapojili do láskavej krabicovej výzvy. Vďačnosť starkých a radosť z darčekov bola na Štedrý večer v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice všadeprítomná.

Je krásne môcť vnímať, v tomto vzácnom čase, ako pekne s láskou 🙌 na tejto škole prepojili myseľ so srdcom, aby dobrým skutkom potešili našich seniorov práve na Štedrý deň. V kruhu klientov sme tak prežili veľmi pekný a príjemný večer. Rozlúčili sme sa s poďakovaním venovaným tam hore, v nádeji a viere, že sa takto pri vianočnom stromčeku a štedrej večeri zídeme všetci spolu o rok opäť.

Za celý kolektív SSPmK vám prajeme pokojné a požehnané Vianoce❤️.