Tvorivá činnosť našich seniorov

Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o služby v našom Zariadení pre seniorov. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich klientov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na potreby a záujmy prispieť k skvalitneniu života klientov. Zistili sme, že naši seniori sú obdivuhodní vo svojej tvorivej činnosti a vyrobili nemálo krásnych a milých dielok, ktoré sú výsledkom ich šikovných rúk. Prostredníctvom dvoch vitrín umiestnených v spoločenskej miestnosti sme tak dali šancu a príležitosť vystavenými predmetmi potešiť zrak i srdcia ostatných. Želáme našim starkým veľa chuti do života i tvorby.