Vraj má mladosť krásnu tvár a staroba zase dušu

Krásneho životného jubilea – 100 rokov sa v týchto dňoch dožíva klientka nášho zariadenia pre seniorov pani Alžbeta Balážová, ktorá sa u nás cíti veľmi dobre. Je spokojná so starostlivosťou i opaterou, tiež celkovým prístupom personálu. Tvrdí, že keď chce počuje a keď nechce nepočuje, aj že práve tým si človek menej vecí pripúšťa k srdcu a netrápi sa. Recept na dlhovekosť nemá, snáď iba radí nemyslieť na to, čo sa udialo a bolo v živote nie práve najlepšie, spomínať na to dobré a pekné. K narodeninám dostala množstvo darčekov, no najkrajším pre ňu bolo osobné stretnutie s jej najbližšími, rodinou. Teší sa z každej maličkosti, lebo ako ona sama vraví,  “všetko je darom od pána Boha. V mene vedenia strediska zablahoželal jubilantke zástupca riaditeľky Ing. Anton Širgeľ. Osobne prišiel zablahoželať a svojou návštevou jubilantku poctil aj pán starosta Košickej Novej Vsi Ing. Michal Krcho. Milej oslávenkyni prajeme čo najviac radosti a čo najmenej bolesti. Z úprimného srdca želáme VŠETKO NAJLEPŠIE 💐