Vrúcne pozdravy a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova

Mgr. Csontosová so štvrtákmi zo Základnej školy na Tomášikovej ulici 31, k nám do zariadenia na Garbiarskej zavítali, aby našim seniorom osobne odovzdali pozdravy, listy a drobné darčeky. Vo vestibule zariadenia sa s nimi porozprávali, zarecitovali im básničky. Od žiakov tejto školy z iných ročníkov im odovzdali listy plné vrúcnych slov. Starkí ich na oplátku odmenili veľkým potleskom a poďakovaniami. Prisľúbili, že na každý jeden list odpíšu. Návšteva detí bola milá a prijímateľov potešila. Žiakom aj pani vychovávateľke ďakujeme❤️.