Výzva na predkladanie cenových ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka