Výzva na predkladanie cenových ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Maliarske a natieračské práce“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 28.06.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4071/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.