Výzva na predkladanie cenových ponúk Základné potraviny