Výzva na predkladanie ponúk – Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období