Výzva na predkladanie ponúk – Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Názov zákazky:

„Interiérový nábytok pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.11.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9499/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.