Výzva na predkladanie ponúk Ovocie, zelenina a zemiaky