Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS