Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS

Názov zákazky:

Zdravotnícky nábytok a vybavenie pre ZOS v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.10.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9112/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.