Zábavno – súťažné popoludnie

Starkým na Garbiarskej robí pobyt na čerstvom vzduchu i relax v prírode veľké potešenie. Pod vedením našej pani riaditeľky Zdenky Slovikovej a vedúcej sociálneho úseku Miriam Kolbaskej, pripravili pre nich naše milé sociálne pracovníčky v oddychovej časti areálu, zábavno súťažné popoludnie spojené s podávaním grilovaných klobások. Ich vôňa prilákala k spievajúcim seniorom nakuknúť aj nášho pána primátora Jaroslava Polačeka, ktorý bol práve na pracovnom stretnutí u pani riaditeľky v stredisku. Starkí sa prítomnosti pána primátora potešili, privítali ho veľkým potleskom. Jeho láskavé slovo, humor a dobrá nálada vyčarili úsmev a spokojnosť na ich tvárach. Vážený pán primátor, radi sme s Vami, aj čo i len na takúto malú chvíľku pobudli. Ďakujeme.