Zapojili sme sa do medzinárodného európskeho projektu IMAGINE

V snahe zracionalizovať používanie antibiotík a znížiť ich zbytočné alebo nesprávne používanie, sa naše zariadenie zapojilo do medzinárodného európskeho projektu IMAGINE. Cieľom projektu je zaškoliť zamestnancov nášho zariadenia pre celkové zlepšenie kvality poskytovania starostlivosti o našich prijímateľov. Samotné sledovanie a vypĺňanie dotazníkov je anonymne v priebehu troch mesiacov od 1.2.2024 do 26.4.2024. Edukačné aktivity projektu budú prebiehať počas rokov 2024 -2025. Aktivity vyhodnocovania výsledkov projektu, ich diseminácia a implementácia budú realizované počas rokov 2025-2026.

 

6 IMAGINE_information for residents family members NH_HG-JG_SK