Zdravý životný štýl

V dnešnej dobe počúvame z každej strany o tom, ako žiť zdravo, ktoré aktivity sú zdravé, ktoré jedlá sú zdravé, čo nám škodí, dokonca ako dosiahnuť nesmrteľnosť 😊. Aby sme mohli žiť zdravo, musíme predovšetkým vedieť, čo to znamená. Čo to teda znamená, ako sa k tomu aspoň čiastočne dopracovať, aké návyky si pestovať a podobne, tak o tom nám bol porozprávať MUDr. Maxim Kojš z Úradu verejného zdravotníctva Košice. Ďakujeme mu za cenné informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutie so zaujímavou témou.