Zorganizovali sme Monitor zdravia

Postupne sa snažíme vytvárať čo najviac možností, aby prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú v našom v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, prežívali svoj život čo najkvalitnejšie. V spolupráci s reprezentantkou spoločnosti Abbott, pani Martinou Olejárovou sme pre našich seniorov aj zamestnancov zorganizovali dňa 27. apríla „Monitor zdravia“. Pretože zdravie nie je samozrejmosťou, je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Prijímatelia, ktorí prejavili záujem o túto aktivitu, si mohli vypočuť prednášku o prevencii zdravia a rizikách predčasného starnutia, ktorú pre nich pripravila vedúca starostlivosti PhDr. Petra Lisánska. Pre záujemcov bola k dispozícii bioimpedančná analýza, ktorá nám dáva prehľad o zložení nášho tela a zdravotných rizikách. Prijímatelia sa mali možnosť dozvedieť napríklad aj to, koľko energie potrebuje náš organizmus na svoju bežnú činnosť, aký maximálny by mal byť denný príjem kalórií, aby sme chudli či priberali. Seniori aj zamestnanci si dali premerať množstvo nebezpečného tuku medzi orgánmi. Mali možnosť sa dozvedieť, koľko máme v tele vody, aj že nedostatočná hydratácia organizmu môže byť príčinou mnohých zdravotných problémov. Každému, kto prejavil záujem bol vypočítaný metabolický vek (na koľko rokov sa telo cíti). Prítomní si dali premerať aj hladinu glykémie v krvi, krvný tlak aj pulzovú frekvenciu. Potešila nás účasť a záujem najmä zo strany prijímateľov. Pre pozitívne ohlasy, hlavne však, pre spätnú väzbu reálnej zmeny prístupu k zmene životosprávy, si monitor po pol roku v zariadení zopakujeme a porovnáme si každý za seba, svoje výsledky.