12. máj – Medzinárodný deň sestier

Na celom svete sa oslavuje 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých sestier, aj tých našich, v ZpS na Garbiarskej a v ZOS na Južnej triede 23. Ďakujeme z celého srdca za obetavú, zodpovednú a neúnavnú starostlivosť našich zdravotných sestier a opatrovateľov o našich klientov, pod vedením PhDr. Petry Lisánskej a Mgr. Henriety Ptašinskej, obzvlášť v súčasných náročných časoch, ktoré sú stále poznačené pandémiou COVID-19. Vážime si ich profesionálny prístup v prospech klientov nášho Zariadenia pre seniorov. Želáme im predovšetkým veľa zdravia, trpezlivosti a síl pri zvládaní ich náročného, ale krásneho povolania. Nech výsledkom ich práce je spokojný klient, ale aj ich vlastná spokojnosť.