Strieborné dialógy s našimi seniormi

Vedenie mesta Košice v snahe načúvať potrebám aj tej najzraniteľnejšej skupine obyvateľov – našim seniorom zorganizovalo v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) diskusné stretnutie „Strieborné dialógy“. Uvedené stretnutia sa konali v rámci jednotlivých Denných centier a Klubov dôchodcov.Diskutovalo sa v obmedzenom počte, za dodržania protiepidemických opatrení. Na strane diskutujúcich sa ocitol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, splnomocnenkyňa mesta Košice pre seniorov Eva Bombová a riaditeľ Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. K diskutujúcim sa pridala tiež riaditeľka SSPmK Zdenka Sloviková. Seniori ich otázkami naozaj nešetrili, zaujímalo ich všeličo. Pánovi primátorovi položili aj niekoľko všetečných otázok, ktoré so sebou priniesli vlnu smiechu a uvoľnenú atmosféru. Seniorov potešil zaujímavý kvíz, ktorý pre nich pripravili zamestnanci Referátu kultúry Magistrátu mesta Košice, a ktorý si našiel aj svoje dve víťazky. V závere si každý zo zúčastnených odniesol poďakovanie v podobe milej pozornosti. Z aktivity odchádzali naši seniori veľmi spokojní, vyjadrili svoje želanie, aby sa do budúcna organizovalo viac takýchto aktivít, kde by bol účastný pán primátor aj naša pani riaditeľka. Veď aj oni – naši milí seniori majú stále čo ponúknuť svojmu okoliu a vie ich tešiť, ak sa o ich názory a potreby niekto zaujíma.