Pochvala

Vyslovenie pochvaly.

Musím pochváliť Váš personál ZOS, Južná trieda 23 za dôslednú opateru o klientov. Vďaka im všetkým patrí i za ich trpezlivosť, ktorú pri práci potrebujú najviac.

Synovia klientky pani Irenky, Andrej a Ján