Aj v zariadení vznikajú pekné priateľstvá

Pri nadväzovaní nových priateľstiev v našom zariadení pre seniorov sa zvyčajne vyhľadávajú ľudia podobného veku, zmýšľania či podobných záujmov. Prijímatelia sa po nástupe postupne zapájajú do rôznych voľnočasových aktivít či záujmových krúžkov, kde sa vzájomne stretávajú. Zíde sa tu skladba ľudí rôznych pováh a charakterov. Nerozhoduje vek, ani diagnóza. Hovorí sa, že „dobrý priateľ je nad zlato.“ Takým je aj pekné priateľstvo našich troch senioriek pani Anky, Márie a Magdušky, ktoré  vzniklo spontánne a stalo sa ich liekom proti osamelosti. Tvrdia, že ich priateľstvo im pomáha znížiť úzkosť, zmierniť bolesť. Vzájomne si pomáhajú, navštevujú sa, zdieľajú spoločné chvíle. Spoločne strávený čas prispieva k ich celkovej pohode. Sú príkladom toho, že aj v zariadení sociálnych služieb môžu vznikať pekné priateľstvá, ktoré napomáhajú  a vedú k pocitu šťastia a radosti.