Dbáme na pestrosť a vyvážené zloženie stravy

Prijímateľom sociálnych služieb, umiestneným v našich zariadeniach sociálnych služieb, poskytujeme celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. Zabezpečujeme stravu: racionálnu, šetriacu a diabetickú. V prípade potreby, ak to zdravotný stav prijímateľa vyžaduje, sa strava podáva v upravenej forme (krájaná na kocky, mixovaná). Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby je strava podávaná v jedálni zariadenia, na úseku starostlivosti v malej jedálničke. Imobilným prijímateľom sa strava podáva priamo na izbe, pri lôžku. Dbáme na pestrosť a vyvážené zloženie stravy. Nutričná terapeutka, ktorá zostavuje jedálne lístky, pravidelne kontroluje technologické postupy a dodržiavanie receptúr. Kontroluje tiež hygienické podmienky, kvalitu a chuť podávanej stravy. Uskutočňuje pravidelné stretnutia s prijímateľmi sociálnej služby, kde majú možnosť vyjadriť sa k podávanej strave. Vyjadriť sa môžu aj písomne, napr. prostredníctvom anonymnej schránky. Stravovanie je dôležitou súčasťou kultúry, preto kladieme dôraz na prostredie jedálne, čistotu, hygienické požiadavky a vybavenie.

Ponuka dnešného obeda bola: boršč a palacinky s džemom.

Na základe spätnej väzby od stravníkov, po podaní a konzumácii obeda, môžeme skonštatovať, že dnes našim seniorom aj zamestnancom naozaj chutilo 👌.

Dnešnému obedovému menu, najmä palacinkám, ktoré upiekli naši kuchári s úsmevom a hlavne s láskou pre našich vďačných stravníkov, sa všetci veľmi potešili 😊!