Boli sme úspešní

Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo venuje systematickej podpore seniorov nad 65 rokov. V rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2022 bol podporený aj náš projekt sumou 500 eur. Do programu bolo predložených spolu 125 projektov, pridelené financie bude potrebné vyčerpať do 30. 9. 2022. V našom pláne modernizácie sociálnej služby na Garbiarskej už dlhšie dominuje myšlienka vytvorenia multisenzorickej miestnosti s využívaním metódy zvanej „snoezelen“. Základom je sprostredkovanie príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Plne vybavené prostredie snoezelen by mohlo našim klientom poskytnúť úžasné zdravotné benefity, príjemný relax aj priestor na zmysluplné voľnočasové aktivity. S pridelenými financiami od Henkel-u môže náš pracovný tím pod vedením riaditeľky Zdenky Slovikovej začať vytýčené ciele naplno realizovať.