20. máj – Svetový deň masmédií

Masmédiá, prostriedky masovej komunikácie, slúžiace na šírenie informácií a zábavy medzi veľké množstvo ľudí, slávia svoj deň. V roku 1966 bol ustanovený II. vatikánskym koncilom s cieľom vzdať hold ľuďom pracujúcim v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Je nesporné, že práve táto skupina ľudí vo veľkej miere ovplyvňuje myslenie každého z nás, celej spoločnosti. Aj našich starkých. Sledovanie televízie, čítanie novín či časopisov, počúvanie rozhlasu, to sú všetko aktivity, ktoré majú naši starkí veľmi radi.