Brigáda, alebo pracovná terapia?

Oteplilo sa a všetko ožilo. Naše átriá krásne zazelenali a všetko v nich sa rozrástlo. Preto bol už potrebný „zásah“ tento priestor poupravovať. Naši seniori nelenili a pustili sa do práce s inštruktorkou Renátkou. Práca im išla od ruky, stále však ostalo niečo na ďalšie stretnutie.