Spevácky krúžok v našom zariadení

V našom zariadení nájdeme rôzne talenty. Napríklad, máme zmiešanú skupinu nadaných seniorov – spevákov. Stretávajú sa pravidelne, aby spolu precvičili piesne, strávili spoločný čas s rovnakou záľubou a ak bude možnosť, aj niekde so svojim repertoárom vystúpia. Na akordeóne ich sprevádza pani Anička Kováčová zo súboru Severanka. Ďakujeme jej, že venuje svoj čas našim milým klientom.