Buďme kreatívnymi aktérmi svojho života

Každý kto rád kreslí, maľuje, mal skvelú príležitosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže, ktorej vyvrcholením sa stala výstava víťazných prác v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach. Súťaž sa stala  úžasnou výzvou pre všetkých výtvarne nadaných, bez obmedzenia veku. 2. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE CENY VOJTECHA LŐFFLERA vyhlásila MČ Košice-Staré Mesto, takmer pred rokom. Tri naše klientky – amatérske umelkyne sa stali aktívnymi aktérkami spomínanej súťaže. Výsledkom ich snaženia sa stala možnosť prezentovať kus svojej kreativity, talentu i duše. Milý bol aj darček v podobe darčekovej poukážky, ktorú si prevzali z rúk starostu mestskej časti Ing. Igora Petrovčíka. Pán starosta ocenil úsilie našich klientok, zapojiť sa do súťaže. Diela ho oslovili výberom témy, farebnosťou a originalitou.