Kognitívny tréning ako prevencia

„Starnutie nie je nič iné ako zlozvyk, na ktorý zamestnaný človek nemá čas.“ André Maurois

Je azda staroba pojmom relatívnym? Isté je, že ju možno vnímať dvojako. Z hľadiska fyziologického a mentálneho. Je možné oddialiť, alebo spomaliť nastupujúcu mentálnu starobu? Najosvedčenejším spôsobom je prevencia v podobe kognitívneho tréningu. Pamäť, pozornosť, myslenie, reč sú kognitívne funkcie, ktoré je potrebné posilňovať a udržiavať ustavične aktívne. Sociálne pracovníčky v našom Zariadení pre seniorov sa usilujú pomocou rôznych aktivít, zapájať u našich starkých tie časti mozgu, ktoré pri bežných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Krížovky, doplňovačky, sudoku, karty či puzzle. To sú obľúbené aktivity, ktoré majú naši starkí najradšej.