Čas nikdy nebeží tak rýchlo, aby sa dalo zabudnúť

So zármutkom v srdci, v mene vedenia zariadenia, personálu a prijímateľov sociálnej služby vyjadrujeme pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad stratou vzácneho človeka, akým bol pán Pavel Robský, aktívny člen našej Rady seniorov na Garbiarskej. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou jeho života. Spomienku na spoločne prežité chvíle v zariadení si v srdciach navždy zachováme. „Nech odpočíva v pokoji“.