Čítanie sme si zatraktívnili

Jedna z aktivít, ktoré patria v zariadení s istotou k tým obľúbenejším, je pravidelné čítanie📚 prijímateľom. Čítanie prebieha väčšinou tak, že prijímateľom predčítava inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Následne potom spolu s prijímateľmi rozoberajú dej príbehu. Dnes sme to trošku otočili a príbeh čítal📖prijímateľ sociálnej služby. Bolo zaujímavé byť prítomný ako pozorovateľ a vnímať interakcie medzi prijímateľmi👍.