Exotická návšteva v našom zariadení

Medzi návštevníkmi nášho zariadenia sa objavili had, jašterica aj korytnačka. Exotická návšteva spôsobila ošiaľ, spoločenská miestnosť praskala vo švíkoch zvedavcami z radov prijímateľov, zamestnancov i praktikantov. Zamestnanec Zoologickej záhrady Košice Jozef Lenard, odprezentoval život týchto tvorov, spôsob akým fungujú, uviedol akú starostlivosť potrebujú, ako dlho žijú, čo jedia a pod. Prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá, vniesla nezabudnuteľnú atmosféru medzi prijímateľov. Každý z nich sa mohol živých zvierat dotknúť, podržať si ich, aj pohladiť. Takéto vzdelávacie podujatia a návštevy si vážime, dokážu nám priblížiť a pochopiť zázraky a krásy života na Zemi.