Darčeky od žiakov Základnej školy na Masarykovej ulici

V duchu peknej myšlienky – brať ohľad na druhých a vážiť si posolstvo, ktoré nám v životoch zanechali starší, prišli za našimi seniormi aj žiaci zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Cez ich „Žiacky parlament“ sa spolu s učiteľkami Mgr. Kuchtovou a PeadDr. Moskaľovou zapojili do vianočného projektu🎁“Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok”. Krabice naplnili užitočnými drobnosťami, hlavne však ich láskou a pozornosťou. Veľmi si to vážime. V mene našich prijímateľov sociálnej služby ĎAKUJEME❤️.